حرکت شنا سوئدی

سطح: مبتدی تا پیشرفته عضلات هدف: سینه ای بخش پائینی و میانی عضلات کمکی: سرشانه بخش جلوئی، پشت بازو نکات اجرایی: سر و تنه صاف و در یک راستا باشند. با انقباض عضلات شکم از گودی و قفل شدن کمر جلوگیری کنید. سرسینه بالا باشد. حداکثر زاویه بازو و تنه ۸۰ درجه باشد. دست‌ها به […]

ادامه مطلب

حرکت شنا سوئدی شیب منفی

سطح: متوسط تا پیشرفته عضلات هدف: سینه ای عضلات کمکی: پشت بازو – سرشانه بخش جلویی عضلات تثبیت کننده: عضلات ناحیه شکم – ران – عضلات ناحیه شانه نکات اجرایی: سر و بدن صاف و در یک راستا باشد. از قفل نمودن کمر خودداری کنید. کتف ها را به هم نزدیک نگه دارید. فاصله دستها […]

ادامه مطلب