حرکت نشر Y با کش

سطح:متوسط تا پیشرفته عضلات هدف: سرشانه بخش قدامی، ذوزنقه بخش تحتانی عضلات کمکی: سرشانه بخش میانی و پشتی، ذوزنقه ای بخش میانی، سینه ای بخش بالایی نکات اجرایی: راستای طبیعی ستون فقرات را حفظ نموده و از قوس و قودی کمر جلوگیری کنید. در انتهای حرکت توقف کنید تا حداکثر انقباض و تنش در عضلات […]

ادامه مطلب

حرکت چرخش خارجی بازو تک دست با کش

سطح: مبتدی تا پیشرفته عضلات هدف: عضلات عمقی و تثبیت کننده شانه (تحت خاری، گرد کوچک، فوق خاری) نکات اجرایی:تا جای ممکن آرنج نزدیک تنه باشد و از بدن فاصله نگیرد. زاویه آرنج حدود ۹۰ درجه باشد. مچ دست خم نشود و ثابت باشد. کش را کمی به ارتفاع پایین تر از سطح دست وصل […]

ادامه مطلب

حرکت پشت بازو با کش پشت گردن

سطح: مبتدی تا پیشرفته عضلات هدف: پشت بازو نکات اجرایی: بازو در راستای بدن و تثبیت شود. مفصل شانه ثابت و بدون حرکت باشد. بهتر است کف دستها رو به هم قرار گیرد. سرسینه بالا باشد. بدن کمی رو به جلو متمایل شود.

ادامه مطلب