حرکت چرخش خارجی بازو تک دست با کش

سطح: مبتدی تا پیشرفته عضلات هدف: عضلات عمقی و تثبیت کننده شانه (تحت خاری، گرد کوچک، فوق خاری) نکات اجرایی:تا جای ممکن آرنج نزدیک تنه باشد و از بدن فاصله نگیرد. زاویه آرنج حدود ۹۰ درجه باشد. مچ دست خم نشود و ثابت باشد. کش را کمی به ارتفاع پایین تر از سطح دست وصل […]

ادامه مطلب