حرکت میان پا دمبل عمیق

سطح: متوسط تا پیشرفته عضلات هدف: داخل ران، جلو ران، باسن نکات اجرایی: تنه را تا جای ممکن عمود بر زمین حفظ کنید و قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. سرسینه را بالا نگه دارید و کتف ها نزدیک به هم باشد. نوک پنجه ها به میزانی که راحت باشید به سمت بیرون قرار گیرد. […]

ادامه مطلب