حرکت دانکی کیک

سطح: مبتدی تا متوسط عضلات هدف: عضلات ناحیه باسن نکات اجرایی: تنه و مخصوصا کمر تثبیت شود و از ایجاد حرکت و گودی در کمر هنگاه بالا بردن پا بپرهیزید. حرکت را با تمرکز اجرا کنید و از اجرای سریع بپرهیزید. در انتهای حرکت حتما مکث کنید تا حداکثر انقباض در عضلات ایجاد شود. پا […]

ادامه مطلب