حرکت اسکوات دست روی سینه

سطح: مبتدی عضلات هدف: جلو ران، باسن نکات اجرایی: پاها اندازه عرض لگن باز باشد. نوک پنجه پا را کمی به سمت بیرون بچرخانید. ستون فقرات و پشت خود را صاف نگه دارید و سرسینه همواره بالا باشد. تا جایی که ران موازی با سطح زمین شود پایین بیایید و در انتهای حرکت مکث کنید.

ادامه مطلب