حرکت پشت بازو با کش پشت گردن

سطح: مبتدی تا پیشرفته عضلات هدف: پشت بازو نکات اجرایی: بازو در راستای بدن و تثبیت شود. مفصل شانه ثابت و بدون حرکت باشد. بهتر است کف دستها رو به هم قرار گیرد. سرسینه بالا باشد. بدن کمی رو به جلو متمایل شود.

ادامه مطلب