حرکت نشر Y با کش

سطح:متوسط تا پیشرفته عضلات هدف: سرشانه بخش قدامی، ذوزنقه بخش تحتانی عضلات کمکی: سرشانه بخش میانی و پشتی، ذوزنقه ای بخش میانی، سینه ای بخش بالایی نکات اجرایی: راستای طبیعی ستون فقرات را حفظ نموده و از قوس و قودی کمر جلوگیری کنید. در انتهای حرکت توقف کنید تا حداکثر انقباض و تنش در عضلات […]

ادامه مطلب